ฮึ่ยยยย

  มุมมอง 468,465

OPZ TV

18 วันที่ผ่านมา

แฟนเพจOPZTV
fanpageopztv

Facebook ส่วนตัว
BoomOPZTV


ติดต่อลงโฆษณา / For Work
Tel. 02-859-5171 (คุณพิมพ์)
Email : jitdapa.onlinestation@gmail.com
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เพื่อช่วยพัฒนาให้ช่อง THlists ของคุณเติบโตขึ้น caster.online-station.net

ความคิดเห็น
บัง วา
บัง วา 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4:25
เสาวลักษณ์ 154
เสาวลักษณ์ 154 8 วันที่ผ่านมา
เดจาวู!!!!
GENERALBEE GAMER
GENERALBEE GAMER 8 วันที่ผ่านมา
4:42 ยุง
Siriwat gamer
Siriwat gamer 10 วันที่ผ่านมา
อยากให้พี่พูดภาษาใต้ตอนเปิดคลิปอีก ดันๆๆครับ
Panøt Studio
Panøt Studio 10 วันที่ผ่านมา
8:29
Bike Panupong
Bike Panupong 11 วันที่ผ่านมา
พี่เด็กใต้ม้ายนิครับ
NOT WAR
NOT WAR 11 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยย
As_Martin
As_Martin 12 วันที่ผ่านมา
4:30
Candy Mint
Candy Mint 13 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยย 3:50 3:54 4:10 4:30 4:36 4:42 8:29
sᴀsᴜᴋᴇ
sᴀsᴜᴋᴇ 13 วันที่ผ่านมา
4:26
KOLo1 ชวนชิม
KOLo1 ชวนชิม 13 วันที่ผ่านมา
ตลกมอไซค์
นายสุเมธี คําภีร์ เลขที่37
นายสุเมธี คําภีร์ เลขที่37 14 วันที่ผ่านมา
0:30 นักกล้าม
BAR J FF
BAR J FF 14 วันที่ผ่านมา
ชอบ
พิพัฒน์พงษ์ วงศ์ดา
พิพัฒน์พงษ์ วงศ์ดา 14 วันที่ผ่านมา
4:25
Phakon Thaiudomsap
Phakon Thaiudomsap 14 วันที่ผ่านมา
สมบูรเเบบบบ
Guinness_03
Guinness_03 14 วันที่ผ่านมา
ไอเคนนนน
หมูทอด ติดซอกฟัน
หมูทอด ติดซอกฟัน 14 วันที่ผ่านมา
R.I.Pข้าวมันไก่กู
PHANX1
PHANX1 14 วันที่ผ่านมา
พี่เล่นเกมโนเเมนสกายหน่อยครับ Nomansky อยากดู สนุกครับ❤️
Dinø X
Dinø X 15 วันที่ผ่านมา
ทำไมผมรู้สึกแปลกๆกับปกคลิป
FLUKE TANAWAT
FLUKE TANAWAT 15 วันที่ผ่านมา
มาเช็คพระเจ้าท้ายชื่อเฉยๆ
Trafagar Law
Trafagar Law 15 วันที่ผ่านมา
พี่ครับผมอยากดูพี่ทำคลิปtf2ครับ
เสือ พรรณา
เสือ พรรณา 15 วันที่ผ่านมา
4:30 6:03
FISHING WITH Weir
FISHING WITH Weir 15 วันที่ผ่านมา
รีวิวเหยื่อปลอมหน่อยสิพี่ผมรอดูอยู่
FISHING WITH Weir
FISHING WITH Weir 15 วันที่ผ่านมา
ตกปลาหน่อยพี่บูม
GunXDgg01 gg
GunXDgg01 gg 15 วันที่ผ่านมา
พี่ฮะ GTA หน่อยครับ
LoLi PoP
LoLi PoP 15 วันที่ผ่านมา
แถสีข้างถลอกเลยครับพี่บวย
FRAME 2002
FRAME 2002 16 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยยยยยย
M REAPER
M REAPER 16 วันที่ผ่านมา
thlists.info/face/w-d-xo/p3qKuqqujKdoqqI.html
ไอ้รามเสื้อดํา
ไอ้รามเสื้อดํา 16 วันที่ผ่านมา
คุวย
Sornsak Nima
Sornsak Nima 16 วันที่ผ่านมา
คิดถึงครัวขยะครับ
black pearl
black pearl 16 วันที่ผ่านมา
4:25
Milky Way
Milky Way 16 วันที่ผ่านมา
รูปปกนี่ใช่คนเดียวกับคนที่อยู่หน้าซองบุหรี่ป้ะครับ
นาม'ปากกา 007
นาม'ปากกา 007 16 วันที่ผ่านมา
สาบานว่านั้นคือเสียงพี่เจม??
WARDxN - 鬼
WARDxN - 鬼 16 วันที่ผ่านมา
เหยดแม๋เครื๋องแรงตายโห้งงงง
Puripat Janteenok
Puripat Janteenok 16 วันที่ผ่านมา
4:48 "วงการเด็กแว้น ต้องสั่นสะเทือน!😂🤣
หมวยท้อ แชลแนล
หมวยท้อ แชลแนล 16 วันที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าว่าแล้วว่าท่านจะเอาคำนี้มาเป็นชื่อคลืป
Pongsakorn Meesri
Pongsakorn Meesri 16 วันที่ผ่านมา
2:50 ใจมึงอะ
iam_godandman DVD
iam_godandman DVD 16 วันที่ผ่านมา
พี่คับเล่น roblox แมพ the wild west หน่อยแมพแนวคาวบอย หามได้ ปล้นได้ ฆ่าคนได้ ถ้าดวนได้
No. 2
No. 2 16 วันที่ผ่านมา
มาแล้ว รักพี่บูมมม🥺💕💕
RCSONIC
RCSONIC 16 วันที่ผ่านมา
หื่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
Sakkarin Nesalaeh
Sakkarin Nesalaeh 16 วันที่ผ่านมา
ฮามากกกกก😂😂😂😂
Jiranuwat
Jiranuwat 16 วันที่ผ่านมา
Fcครับ
Adisonza2537 Chonpakhon
Adisonza2537 Chonpakhon 16 วันที่ผ่านมา
มีใครรู้มั้ยครับผมจะเข้าดิสพี่เขายังไง
impostor
impostor 16 วันที่ผ่านมา
8:55 คำพูดของพระเจ้าถูกต้องเสมอ
toy
toy 16 วันที่ผ่านมา
ฮึ้ย
Sakdipat Kaewkham
Sakdipat Kaewkham 16 วันที่ผ่านมา
9:59 กระเป๋าที่พี่เจมส์ใส่ มันทำให้โดนดาเมจจากวงที่บีบมาเบาลง รึอยุ่นอกวงได้นานขึ้นนั้นเอง
So Lo
So Lo 16 วันที่ผ่านมา
GCEEE
BEERZA GAMER
BEERZA GAMER 16 วันที่ผ่านมา
การใส่ปกคลิปช่องนี้คือ Number one
Peter XR
Peter XR 16 วันที่ผ่านมา
เเค่ชื่อคลิปแต่ละคลิป ก็กินขาดละ
KluayKluay CH
KluayKluay CH 16 วันที่ผ่านมา
ครบทีมเล้ย
Somphop chuedee
Somphop chuedee 16 วันที่ผ่านมา
ตามมาจากติ้กต้อกครับ มีคนลงไฮไลค์คลิปนี้ครับ
Chawarat Klatlat
Chawarat Klatlat 16 วันที่ผ่านมา
3:22พี่ครับมันสามารถยิงปืนตอนพี่ขับรถได้แล้ว
TUM sittikorn
TUM sittikorn 16 วันที่ผ่านมา
บ่าวบูมขอหัวใจหน่อยครับ
ozone natpakhan
ozone natpakhan 16 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยยย
อาร์ 0
อาร์ 0 16 วันที่ผ่านมา
ทำไมภาพมันสวยขึ้นว่ะ​ อ่อกูเปลี่ยนฟีมโทรสับ
Me Happy
Me Happy 17 วันที่ผ่านมา
พี่รถใหม่มันใช้ปืนลนรถได้นะคับ
ฐิติพงศ์ ภูบุญเติม
ฐิติพงศ์ ภูบุญเติม 17 วันที่ผ่านมา
เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้ว
Mr. Fixer
Mr. Fixer 17 วันที่ผ่านมา
"ป ร ะ ชิ ด"
Ck Ck
Ck Ck 17 วันที่ผ่านมา
ผมอยากรู้ว่าพี่บูมกับพี่เจมส์ แล้ว.ไอ้พี่ซี้ดรู้จักกันได้ยังไงอ่ะ
Seksan Joe
Seksan Joe 17 วันที่ผ่านมา
Fc
Tanatat
Tanatat 17 วันที่ผ่านมา
โอ่มาเเล้วงั้นรึ
🇱🇦สิงสองฝั่ง🇹🇭
🇱🇦สิงสองฝั่ง🇹🇭 17 วันที่ผ่านมา
บ้าที่สุด
บุญช่วย สองสีขวา
บุญช่วย สองสีขวา 17 วันที่ผ่านมา
พี่บูมทรง​kamen rider​kuga
Wave Biker
Wave Biker 17 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยย!!!!!!!!
Blue Cloud
Blue Cloud 17 วันที่ผ่านมา
ภาพสีความเค้มค้นสูงงงงง
P.Thousand
P.Thousand 17 วันที่ผ่านมา
คิดถึงตำนานบทนี้จัง
Sum Sum
Sum Sum 17 วันที่ผ่านมา
พระผู้เป็นเจ้า
BEER & DEEM
BEER & DEEM 17 วันที่ผ่านมา
มันทำงานอย่างนี่นี้เอง😂😂😂😂😂
AK Channel
AK Channel 17 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยย
sarut sanmai
sarut sanmai 17 วันที่ผ่านมา
มันคือกระเป๋ากันวงครับ
SNOW NIGHT
SNOW NIGHT 17 วันที่ผ่านมา
ภาพหน้าปกที่มีเสียงออกมา
วิชา คามุย!
วิชา คามุย! 17 วันที่ผ่านมา
ข้ารอท่านมานานนนน
ชวลิต บุญศักดิ์
ชวลิต บุญศักดิ์ 17 วันที่ผ่านมา
เเค่ไหนกัยเชียวว่ะ
anupong kongjacharean
anupong kongjacharean 17 วันที่ผ่านมา
5:52 เกมดี
ปลื้ม เอง
ปลื้ม เอง 17 วันที่ผ่านมา
8:41 สีล้อตีนชั่นดี ทั้งชุดทั้งสี
GeeTo TV
GeeTo TV 17 วันที่ผ่านมา
หัวเราะจนน้ำตาไหลเกือบจะหยุดหายใจ😭อึ่ยยย
Thanakorn Kaewmart
Thanakorn Kaewmart 17 วันที่ผ่านมา
บูม:เพื่อนรถมึงมีปัญหาว่ะ เพื่อน:อะไรวะ? บูม:ล้อหน้ามึงไม่ติดดินว่ะ แง๊นนๆๆๆๆๆ
Stormtooper 6789BECE
Stormtooper 6789BECE 17 วันที่ผ่านมา
อย่างชอบเลยหน้าปก
Thanes_ Tepakham
Thanes_ Tepakham 17 วันที่ผ่านมา
เบื่ออินโทรนี้แล้วค้าบบบบ
Nalinthip Hongthong
Nalinthip Hongthong 17 วันที่ผ่านมา
คนใต้บอกยกหลออ~555
seng pharipat
seng pharipat 17 วันที่ผ่านมา
มันเป็นกระเป๋าที่ทำให้อยู่นอกวงได้นานขึ้นครับ
SER_ JOCH
SER_ JOCH 17 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยยยยยยยยยยัะ
ซูชิ 468
ซูชิ 468 17 วันที่ผ่านมา
โน เเมน สกาย
Kakashi Sensei
Kakashi Sensei 17 วันที่ผ่านมา
กินเฉาก๊วยมั้ยพี่บูม
DUCK SLAP GAMERS
DUCK SLAP GAMERS 17 วันที่ผ่านมา
พระเจ้าได้โปรดเปิดคลิปเหมือนสมัยก่อนที#สักคลิป❤️
โคขุน โพนยางคํา
โคขุน โพนยางคํา 17 วันที่ผ่านมา
เยี่ยมมาก เก่งมาก ขอบใจ
Do some thing TV
Do some thing TV 17 วันที่ผ่านมา
ดูราฮานคลั่ง
2 0 0 4 _ S
2 0 0 4 _ S 17 วันที่ผ่านมา
พับจีีีีีีีี งั้นหรอห๊ะ
2912Phuthawit Wannarun
2912Phuthawit Wannarun 17 วันที่ผ่านมา
กูรู้สึกว่าพวกขยะเมื่อนั่นโง่ขึ้นทุกๆวัน ( กระจอก)
Resident Evil
Resident Evil 17 วันที่ผ่านมา
คิดถึงจังพูดใต้
Fishing For me
Fishing For me 17 วันที่ผ่านมา
รออยู่เลย ไลค์ให้เลยตั้งแต่คลิปแรก
CARY BOY
CARY BOY 17 วันที่ผ่านมา
0:34 เสาอากาศหรือครีบหรือว่าอะไร ตอนที่มีคนเดินผ่านอะ
พี พีพี
พี พีพี 14 วันที่ผ่านมา
Yes
Nonnaphat Ramruai
Nonnaphat Ramruai 17 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยยยยย
THIP
THIP 17 วันที่ผ่านมา
😂😂😂
mephizl
mephizl 17 วันที่ผ่านมา
ฮึ่ยยยยยยย
X- SiT
X- SiT 17 วันที่ผ่านมา
4:26 การแหล่งงใต้ที่ไม่มีมานานน
Arm zZ
Arm zZ 17 วันที่ผ่านมา
ฮรึ่ยยยย~~
B zay
B zay 17 วันที่ผ่านมา
4:42 สเต็ปนี้มันอะไรกัน!!!!
Demon Dv
Demon Dv 17 วันที่ผ่านมา
พี่อยู่แถ้วคู้บอนหรอครับ
สิรภัทร พุดช่าง
สิรภัทร พุดช่าง 17 วันที่ผ่านมา
เกมละลาก่อน
iKON - ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ M/V
3:42
ดาบพิฆาตอสูร
14:11
OPZ TV
มุมมอง 1M
นี่ขนาดขี้อายนะ #3
16:43
เกมจีทีเอ
14:10
OPZ TV
มุมมอง 927K
กำจัดจุดอ่อน
21:58
SkizzTV
มุมมอง 544K
iKON - ‘왜왜왜 (Why Why Why)’ M/V
3:42
Free Fire Pro League Season 4 : Regular Season Day 13
3:11:26
Garena Free Fire Thailand
มุมมอง 377K